Seminář PHP - seznam úloh

zadání úlohy požadované znalosti příklad

BMI

if, number_format, číselné typy, $_POST

vzorová úloha

volný pád

number_format, sqrt()

vzorová úloha

faktoriál

for, if, číselné typy

vzorová úloha

Fibonacciho posloupnost

pole, cyklus

vzorová úloha

kombinační číslo

for, if, číselné typy

vzorová úloha

práce s formuláři

foreach, array, nl2br, strip_tags, is_array

vzorová úloha

kořeny kvadratické rovnice

if, odmocnina, horní a dolní index

vzorová úloha

převod z DEC do jiné soustavy

while, pole

vzorová úloha

převod mezi číselnými soustavami

while, pole, str_split, array_reverse, pow

vzorová úloha

určení nsn a NSD

while, přiřazení proměné

vzorová úloha

ověření rodného čísla

function, checkdate, regulární výraz, strlen, substr

vzorová úloha

ověření IČ

function, regulární výraz, substr

vzorová úloha

ověření čísla účtu

function, regulární výraz, str_split, pole

vzorová úloha

skupinové jizdné ČD

function, regulární výraz, substr

vzorová úloha

počítadlo

čtení a zápis do souboru, sessions, date()

vzorová úloha

kalendář

cykly, podmínka, funkce date(), mktime()

vzorová úloha

Morseova abeceda

cykly, pole, kódování, funkce

vzorová úloha

datumovka

cykly, pole, kódování

vzorová úloha

věštění

rand, modulo

vzorová úloha

sloupcový graf

file(), fopen(), fclose(), předání parametrů v adrese, number_format()

vzorová úloha

telefonní seznam

funkce pro práci s mysql

vzorová úloha

rekurze

funkce pro práci s mysql, rekurze, čas běhu skriptu

vzorová úloha   vzorová úloha

abeceda

funkce pro práci s mysql

vzorová úloha

zvonění

mySQL, date(), time()

vzorová úloha

nahrání obrázku a jeho úprava

move_uploaded_file, funkce image*

vzorová úloha

fotogalerie

jQuery

vzorová úloha

google maps 1

Google API

vzorová úloha

google maps 2

Google API, uložení dat do databáze, validace (jQuery)

vzorová úloha

had

funkce, rekurze, preg_split, while

vzorová úloha

počet permutací a rozložení pravděpodobnosti

rekurze, array, array_split

vzorová úloha

úvodní stránka

HTML kód, vzdálené připojení, konfigurace editoru

odkazy

nápověda free gallerie | nápověda PHP | nápověda mySQL | nápověda jQuery | nápověda HTML validator | nápověda CSS validator

odkazy

přehled úloh práce studentů | nápověda phpMyAdmin