Úloha - rekurze - faktoriál

n =   (zadejte kladné číslo menší než 171)

5! = 120
Čas běhu rekurzí: 0,0000159740 s

5! = 120
Čas běhu cyklem: 0,0000071526 s