Úloha - oveření čísla bankovního účtu

Ověří platnost čísla českého bankovního účtu. V této úloze pouze kontrola na modoulo 11.

Pravidla:

   viz. modulo11.pdf

Poznámky

Vyzkoušejte na číslech:

Vytvořte obdobně fungující skript jako je overeni_cu.php.