Úloha - BMI (body mass index)

Napište skript, který vypočítá BMI

Úvahy

podváha: BMI < 18,5
ideální váha: 18,5–25
nadváha: 25–30
mírná obezita: 30–35
střední obezita: 35–40
morbidní obezita: BMI > 40

Vytvořte obdobně fungující skript jako je bmi.php.