Úloha - had

Vytvořte skript, vypíše text do tabulky po spirále do vnějšku do středu.

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je had.php.