Úloha - oveření IČ

Napište skript, který ověří platnost rodného čísla. Pro ověření IČ se používá algoritmus na dělitelnost 11 a přiřazených vah.

Příklad: 486 65 819

   1. První až sedmou číslici vynásobíme čísly 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a součiny sečteme. (celkem = 8*4 + 7*8 + 6*6 + 5*6 + 4*5 + 3*8 + 2*1 = 200)
   2. Spočítáme zbytek po dělení jedenácti. (zbytek = 200 % 11 = 2)
   3. Určíme hodnotu H dle následujících pravidel:
         a) je-li zbytek 0 nebo 10, H = 1
         b) je-li zbytek 1, H = 0
         c) jinak H = 11 - zbytek (H = 11 - 2 = 9)
   Pokud se poslední cifra IČ shoduje s H je půodní IČ validní.

Můžete mimo jiné vyzkoušet na číslech:

Vytvořte obdobně fungující skript jako je overeni_ic.php.