Úloha - oveření IČ

:  

Můžete mimo jiné vyzkoušet na číslech: