Úloha - z DEC do jiné soustavy

Napište skript, který umožní převádět číslo z desítkové do libovolné soustavy se základame nižším než 35.

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je euler.php.