Úloha - výpočet nsn a NSD

Napište skript, který umožní vypočítat nejmenší společný násobek a největší společný dělitel dvou čísel.

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je nsd.php.