Úloha - výpočet doby volného pádu

výška m     

čas: 1,46 s