Úloha - výpočet doby volného pádu

Napište skript, který vypočítá dobu volného pádu, je-li zadána výška. Tíhové zrychlení počítejte g = 9,81 kg.s-2

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je volny_pad.php.