Úloha - převod mezi číselnými soustavami

Napište skript, který umožní převádět číslo z jedné soustavy do druhé se základame nižším než 35.

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je euler2.php.