Úloha - převod mezi číselnými soustavami

převede číslo v soustavě do soustavy

(121)4 = (25)10

(25)10 = (11001)2