Úloha - kalendář

Vytvořte kalendář, který zobrazí 2 týdny před a 6 týdny za zadané datum jednotlivé dny a barevně odliší jednotlivé mešíce

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je kalendar.php.