Úloha - zobrazení sloupcového grafu

Vytvořte jednoduchý sloupcový graf metodou zvětšování obrázku

Úvahy

Nápověda:
  - při načítání hodnot ze soboru pomocí funkce file() obsahují načtené hodnoty i neviditelné znaky pro konec řádku
  - je možné zvolit i jiný způsob ukládání dat, třeba na řádek a oddělovat je středníkem
  - šířku grafu je lepší určit napevno podle maximální hodnoty
  - pro formátování čísla je vhodné použít funkci format_number()

Vytvořte obdobně fungující skript jako je graf.php.