Úloha - kombinační číslo n nad k

levá závorka
pravá závorka

              (zadejte kladné číslo menší než 171)