Úloha - oveření rodného čísla

Napište skript, který ověří platnost rodného čísla. Obecná pravidla jsou trochu složitější, než pouhá dělitelnost 11.
Do roku 1985 bylo vydáno asi 1 000 čísel, která dělitelnost 11 nesplňují. Váš skript by je ovšem měl vyhodnotit jako správná.
Tato pravidla jsou platná pro rodná čísla vydaná po 1. lednu 1954.

Pravidla:

   1. spočti zbytek po dělení prvních devíti číslic a čísla 11
   2. je-li zbytek 10, musí být poslední číslice 0
   3. jinak poslední číslice musí být rovna zbytku

Úvahy

Vyzkoušejte na číslech:

Vytvořte obdobně fungující skript jako je overeni_rc.php.