Úloha - $ ax^2 + bx + c = 0 $

 x2 +   x +   = 0            

Koeficient kvadratického členu je chybně zadán. (Zadejte reálné číslo.)

Koeficient lineárního členu je chybně zadán. (Zadejte reálné číslo.)

Koeficient absolutního členu je chybně zadán. (Zadejte reálné číslo.)