Úloha - výpočet kořenů kvadratické rovnice ax2 + bx + c = 0

Napište skript, který vypočítá kořeny kvadratické rovnice.

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je kvrovnice.php.