Úloha - skupinové jízdné ČD

počet cestujících   základní jízdné  Kč   

počet:

1 skupina

100 % obyčejného jízdného:

1

x

9 Kč

=

9 Kč

celkem zaplatíte:

9 Kč

na jednoho:

9 Kč ÷ 1

=

9 Kč

Kontrolní zadání: