Úloha - faktoriál (n!)

Napište skript, který vypočítá n! pomocí for cyklu.

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je faktorial.php.