Úloha - Rozdělení pravděpodobnosti permutací n prvků

Napište skript, který vypíše rozdělení pravděpodobnosti n-prvkových permutací v závislosti na počet správných pořadí.

Úloha vychází ze soutěže v poznávání vzorků piva. Je předem znám počet různých vzorků a cílem je přiřadit, ke vzorku jméno. Stačí jen tipovat?

Úvahy

Vytvořte obdobně fungující skript jako je permutace.php.

Ukázka nevhodného řešení hrubou silou (vypíšeme všechny možnosti a následně přepocítáme) permutace_brute_force.php.