Úloha - Rozdělení pravděpodobnosti permutací n prvků

n =     

počet
správných
počet
příznivých možností
pravděpodobnost
jevu
0 44 36,666667 %
1 45 37,500000 %
2 20 16,666667 %
3 10 8,333333 %
4 0 0,000000 %
5 1 0,833333 %
celkem 5! = 120 100 %