Úloha - oveření rodného čísla

r. č.  

Rodné číslo '935405/0728' je validní.

Můžete mimo jiné vyzkoušet na číslech: