Úloha - oveření rodného čísla

r. č.  

Rodné číslo '780123/3540' je validní.

Můžete mimo jiné vyzkoušet na číslech: