Úloha - oveření rodného čísla

r. č.  

Rodné číslo '935106/0410' je chybné.

Můžete mimo jiné vyzkoušet na číslech: