Úloha - oveření čísla bankovního účtu

číslo bankovního účtu:  

Kontrola čísla bankovního účtu na modulo 11.
Číslo účtu '670101-2204673361/6210' je chybné.

Můžete mimo jiné vyzkoušet na číslech: