Úloha - skupinové jízdné ČD

počet cestujících   základní jízdné  Kč   

počet:

2 skupiny

100 % obyčejného jízdného:

2

x

40 Kč

=

80 Kč

60 % obyčejného jízdného:

2

x

24 Kč

=

48 Kč

50 % obyčejného jízdného:

28

x

20 Kč

=

560 Kč

celkem zaplatíte:

688 Kč

na jednoho:

688 Kč ÷ 32

=

22 Kč

Kontrolní zadání: