Úloha - skupinové jízdné ČD

počet cestujících   základní jízdné  Kč   

počet:

1 skupina

100 % obyčejného jízdného:

1

x

96 Kč

=

96 Kč

60 % obyčejného jízdného:

1

x

58 Kč

=

58 Kč

50 % obyčejného jízdného:

10

x

48 Kč

=

480 Kč

celkem zaplatíte:

634 Kč

na jednoho:

634 Kč ÷ 12

=

53 Kč

Kontrolní zadání: